top of page
GÜDÜLER

Bildiğimiz üzere, neden-sonuç ilişkisini bizim gibi bağlayamayan köpekler, bu boşluklarını “bütünsel algı” (koku-işitme-görme) ve yüzbinlerce yıla dayanan iç güdüleri ile kapatırlar. Bu iç güdülerin köpeklerde birey olarak düşüklüğü ya da yüksekliği, onların yaşamımızdaki yerini ve görevlerini belirler...
Hiç bir eğitim bu güdüleri tamamen ortadan kaldıramaz. Eğitmenlerin görevi, talep edilen görevler için köpeğin ne kadar uygun olup olmadığını anlamak ve uygun ise bu güdülerin istenmiyenlerini bastırmak, istenen güdüleri ise desteklemektir.
En etkili ve belirleyici olanları açıklamaya çalışalım;


Mizaç:
Köpeğin yeni koşullara, çevreye, diğer hayvanlara ve insanlara karşı tutum ve tepkilerini belirler.

Cesaret güdüsü:
Zihinsel ve ahlaki güç, tehlikeye, korkuya veya zorluğa karşı dayanıklılık.

Eğitilme güdüsü:
Eğitimli olma kabiliyeti, sürü liderini memnun etme arzusu veya sevinci.

Sürü güdüsü:
Sürü üyeleri ile duygusal ve sosyal iletişim. Yüksek sürü güdülü köpekler çok sosyal olurlar. İnsanlarla ve diğer köpeklerle etkileşime geçmenin tadını çıkarırlar; Köpek, sakin, uyumlu, çatışmasız olma eğilimindedir.

Savunma ve mücadele güdüsü:
Yüksek mücadele güdüsü olan köpekler, genellikle doğuştan baskındır. Savunmacıdırlar ve nadiren korkarlar. Dik dururlar ve çoğu zaman insanlara ve diğer köpeklere çok dikkatli bakarlar. Yarışmayı ve nadiren kaybettikleri fiziksel mücadele aktiviteleri severler. Onların kişisel yaşam koşullarına bir tehdit oluştuğunda, saldırgan ve sert ısırmaya eğilimlidirler, bir saniye bile düşünmezler. Mücadele güdüsü, sürekli bir saldırganlık eğilimi değildir.

Kavgadan kaçma güdüsü:
Savunma refleksi, tehlikeden kaynaklanan korkuya dayanmaktadır. Yüksek dövüş, mücadele güdüsüne sahip olmayan köpekler, karınlarını açar, gergin olduklarında kuyruklarını kıstırıp, idrar kaçırabilirler. Bu köpekler mücadeleden ısırık atarak da kaçabilirler.

Koruma güdüsü:
Kendi sürülerini savunan çok emin köpekler.

Dayanıklılık güdüsü:
Sertlik ve Direnç, Sert bir köpeği incitmeyiniz. Aşırı sertlikle birlikte karşı sertlik ve itaatsizliğe yol açabilir.

Gütme güdüsü:
Herkesi birlikte ve kontrol altında tutma ve koruma. Çok aktif, potansiyel olarak da takıntılı bir şekilde görünür.

Oyun güdüsü:
Onlarla fiziksel temasın ve hızlı hareketlerin keyfini sürün. Av güdüsü ile birlikte kovalayan ve yakalayan köpeklerdir.

Aktif olma güdüsü:
Hareket ve tepki vermek için yaşarlar. Kolayca sıkılırlar ve yıpratıcı olabilirler. 
Bol miktarda fiziksel uyarıcıya ve çalışmaya gereksinimleri vardır. Tam tersi tembel bir köpektir.

Duygu güdüsü:
İletişim için yaklaşmaya, sokulmaya çalışırlar.

Keskinlik güdüsü:
Gerçek olan tehdit edici uyaranlara agresif bir şekilde tepki verir. Isırmak için istekli hızlıdır. Bu bazen güvensizliğe ya da korkuya yol açabilir.

Avlanma güdüsü: 
Nesnelerin takibi, izlenmesi.

İz sürme güdüsü:
Zemin üzerinde koku takibi.

Getirme güdüsü:
Nesneleri sahibine geri getirme. Güdü ne kadar yüksekse geri getirme isteği zorunluluk olur.

Hava koklama güdüsü:
Havadaki kokuyu takip etme.

Av-oyun güdüsü:
Avı ısırmak ya da öldürme güdüsüdür, bu saldırganlık ile aynı şey değildir. Yüksek av-oyun güdülü köpeklerde itaat ve çalışma, büyük miktarlarda zihinsel ve fiziksel uyarım gerektiren bir şeydir. Hareketli nesneler yüksek av güdüsü olan köpekler için motivasyon sağlayan bir tetikleyicidir ve her hareketten heyecan duyarlar. Hareketlidirler ve kovalamaktan asla yorulmazlar. Daha güvenli bir bekçidir. Yüksek av-oyun güdüsü olan köpekler, çukurları kazmaya ve bir şeyleri gömmeye eğilimlidir.

Koruma güdüsü:
Alanlarını, hırsızlık ve davetsiz misafirlerden tecavüzlerden korumak için havlar ve hatta ısırırlar. 
Oyuncakları ve yiyecekleri vb. buna dahildir.

Rütbe (hiyararşi) güdüsü:
Agresif olma eğilimi ile birlikte, baskınlığı da kullanarak sürüde yükselme isteği.

Tabii olma (ait olma) güdüsü:
Neşeli, itaatkar ve sorgulamadan emir almak için doğmuşlardır. Onlar çok hissetme eğilimindedir. Doğrudan ve uzun süreli göz temasını severler.

Beslenme güdüsü:
Yüksek beslenme güdüsü, köpek dünyasının aç gözlü bireylerine aittir. Onları besleyin, az miktarda yiyecek (ödül) için istekli ve telaşlı bir davranış sergilerler.

Sosyallik güdüsü:
Yabancılarla ve yeni ortamlarda rahat, sosyal ve sakinlik isteyen biri için arzu edilen bir özelliktir.

bottom of page